BIOSATNIK.CZ

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

clanky:biochemie_kvasku [2010/04/06 03:17]
127.0.0.1 external edit
clanky:biochemie_kvasku [2012/10/18 20:28] (current)
Line 22: Line 22:
   * měly by tvořit přibližně 10 až maximálně 20% bakterií v kvásku   * měly by tvořit přibližně 10 až maximálně 20% bakterií v kvásku
   * nejlépe se množí při teplotě 20-25°C   * nejlépe se množí při teplotě 20-25°C
-  * hlavní úkol v kvásku: okyselují kvásek, čímž dávají chlebu charakteristickou kyselou chuť, brzdí enzym amyláza v přílišné aktivitě (proč je toto nutné viz [[http://​www.kvaskovychleb.cz/telatko/​doku.php?​id=clanky:​funkce_kvasku|zde]]) a chrání kvásek před napadením cizími bakteriemi či houbami ​+  * hlavní úkol v kvásku: okyselují kvásek, čímž dávají chlebu charakteristickou kyselou chuť, brzdí enzym amyláza v přílišné aktivitě (proč je toto nutné viz [[http://​www.kvaskovychleb.cz/​doku.php?​id=clanky:​funkce_kvasku|zde]]) a chrání kvásek před napadením cizími bakteriemi či houbami ​
 \\ \\
 \\ \\