BIOSATNIK.CZ

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

navody:recepty:celozitny_chleba [2012/10/18 20:29]
127.0.0.1 external edit
navody:recepty:celozitny_chleba [2013/01/22 19:45] (current)
zuzana
Line 1: Line 1:
  ===== Celožitný chleba =====  ===== Celožitný chleba =====
-Chleba obsahující pouze žitnou mouku je velmi zdravý, protože obsahuje pouze malé množství lepku a má nižší glykemický index než chleba pšeničný. Více k tomuto tématu se dozvíte na stránkách pana [[http://​kolinger.cz/​o-zivotosprave//​|Kolingera]],​ jehož celožitný chleba je k dostání ve zdravých výživách. Kromě pozitivního vlivu na zdraví vyniká celožitný chleba také vláčností,​ trvanlivostí a aromatičností.+Chleba obsahující pouze žitnou mouku je velmi zdravý, protože obsahuje pouze malé množství lepku a má nižší glykemický index než chleba pšeničný. Více k tomuto tématu se dozvíte na stránkách pana [[http://​kolinger.cz/​o-zivotosprave//​|Kolingera]] ​(doporučuji přečíst jeho text o životosprávě), jehož celožitný chleba je k dostání ve zdravých výživách. Kromě pozitivního vlivu na zdraví vyniká celožitný chleba také vláčností,​ trvanlivostí a aromatičností.
 \\ \\
 \\ \\