BIOSATNIK.CZ

Stavba pece u Barta

Pec jsme postavili podle knihy Kiko Denzer: Build Your Earth Oven. Stavba trvala celkem tři dny. První den jsme strávili přípravou základů a samotná stavba pece nám trvala dva dny. Na stavbě se podílely celkem 4 osoby (12+28+20=60 člověkohodin).
Hotová pec (hrubá stavba).

Na stavbu pece jsme spotřebovali:

 • cca 15 koleček hlíny
 • 1 kolečko písku
 • 17 + 10 šamotových cihel
 • asi 30 kýblů vody
 • 1/2 balíku slámy
 • 100 prázdných lahví od piva
 • staré noviny
 • 1 dřevěnou fošnu 30×30 cm


Nástroje, které jsme používali:

 • krumpáč, lopaty, kolečka a kbelíky na kopání a přepravu hlíny a vody
 • plastovou plachtu, na které jsme míchali hlínu
 • metr, vodováhu a tužku
 • kladivo
 • pilku na dřevo, papírový tubus


Slovníček pojmů:

Cob - směs jílu, písku a slámy. Připravuje se nejlépe na plastové plachtě tak, že se vypracuje nohama. Směs se správným složením a pokud možno namočená předem po dobu několika hodin se vysype na plachtu a chodidly se zpracuje to tvárné hmoty bez hrudek. Hmotu je nutné čas od času otočit, aby se propracovala rovnoměrně. Ideální struktura je podobná plastelíně. Do takto vypracované hmoty se přidává sláma pro zvýšení pevnosti a zamezení praskání. Sláma se přidává tak dlouho, dokud není směs tak tuhá, že vytvoří válec, na kterém je možno stát.


Příprava cobu. Hlína je již vypracovaná a nyní se přidává sláma.

Heavy slip - Sláma potažená silnou vstvou jílu. Hlína se rozmíchá v kolečku s vodou do konzistence husté svíčkové nebo rajské omáčky. V této omáčce se sláma namáčí tak, aby všechna stébla byla zcela pokryta.

Pracovní postup:

Den 1:

První den jsme se sešli po obědě a během 4 hodin jsme připravili základy pro pec. Protože pozemek je ve svahu, museli jsme udělat terasu. Opěrnou zeď jsme vytvořili z tvárnic, které jsme proti sesuvu zpevnili armovacím železem. To jsme zatloukli tak, aby tvárnice byly provázány. Prostor vzniklý za opěrnou zdí jsme vyplnili zeminou vykopanou z prostoru před zdí. Zeminu na nově vzniklé terase jsme udusali tancem a celou plochu terasy jsme dále zpevnili vrstvou cihel.
Terasa na které vznikne pec.

Den 2:

Nejprve jsme otestovali strukturu hlíny pomocí testu ve sklenici a hadového testu. Hlína, kterou jsme měli k dispozici měla téměř ideální složení 40% písek, 20% jemný písek (silt) a 30% jíl, takže jsme se rozhodli její složení již neupravovat. Bohužel jí bylo nutno kolečkovat 100 metrů do kopce od souseda, což se ukázalo jako docela slušný tělocvik. Situaci jsme vyřešili tradičním způsobem jeden táhne, druhý tlačí. Na plachtě umístěné v těsné blízkosti budoucí pece jsme umíchali prvních šest várek cobu - směsi hlíny a slámy. Poté co jsme pokryli cihly na povrchu terasy jsme začali se stavbou základové zdi pece. Vytvořili jsme 30 cm vysokou, 15 cm tlustou kruhovou hradbu o vnějším průměru 117 cm. Do dalších dvou várek cobu jsme přidali maximální množství slámy, abychom zvýšili izolační potenciál. Vzniklou směsí jsme vystlali dno pece a to jsme vyložili práznými lahvemi, které slouží jako tepelná izolace. Následovala další vrstva směsi, opatrné udusání, vrstva lahví, zbytek směsi a opět opatrné udusání.

Pivní lahve jako izolace.

Po přidání izolace jsme získali rovnou kruhovou základovou plošinu pece. Na tu jsme položili vrstvu hlíny bez slámy, jednu várku. Vyrovnali jsme plošinu do vodováhy a posypali vrstvou písku pro snazší usazení cihel jádra pece. Použili jsme celkem 17 cihel, tři řady po pěti cihlách na délku a dvě cihly na vzdáleném konci pece na šířku. Cihly jsme opatrně usadili tak, aby spáry mezi nimi byly co nejmenší a překontrovali jsme, že celá plocha jádra pece je ve vodováze. Prostor po stranách jádra pece jsme vyplnili další várkou cobu.
Cihlové jádro pece obezdíváme cobem. Na snímku je patrná konzistence cobu.

Na cihlové jádro pece jsme nakreslili budoucí vnitřní půdorys, kruh o průměru 57 cm. V tomto kruhu jsme začali stavět 40 cm vysokou homoli z mokrého písku, která slouží jako vnitřní forma pece. Vinou špatného druhu písku (říční písek se zakulacenými zrny) se nám nepovedlo homoli vysochat do dostatečné výšky. Přimíchali jsme tedy do písku malé množství hlíny, což dostatečně zvýšilo jeho lepkavost a bábovička se lépe povedla. Hotovou formu jsme obalili namočenými novinami, které zajistí hladké oddělení formy od stěny pece.
Písková vnitřní forma.

Na závěr dne jsme se pustili do stavby stěny pece. Použili jsme směs hlíny a písku beze slámy, jednu várku. Hroudami o velikosti dlaně jsme postupně obezdili pískovou formu tak, abychom vždy nově přidaný kus hlíny zapracovali do spodního kusu, ale abychom netlačili na pískovou formu. Vytvořili jsme celou stěnu pece včetně budoucího otvoru.
Vnitřní stěna pece je vymodelována na pískové formě pokryté novinami. Ve stěně pece je otvor na budoucí dveře.

Den 3:

Jako první věc ráno jsme si z dřevěné fošny vyřezali 2 formy pro stavění vstupního oblouku z cihel. Jednu z těchto forem v budoucnu upravíme přidáním vhodného madla na dveře do pece. Výška vstupního oblouku je 25 cm, šířka 30 cm. Seřízli jsme přední stranu pece do svislé roviny a postavili jsme oblouk z cihel. Tři cihly po stranách jsme položili podélně, horní část oblouku jsme vytvořili z třetinových částí cihel tak, aby v horní části vstupního tunelu vznikl otvor na komín. Úhly mezi cihlami jsme zajistili vložením malých kamenů a po vytvoření celého oblouku jsme spáry vyplnili směsí hlíny a písku. Směs jsme namíchali hodně písčitou, aby se časem smrštila co nejméně. Zbytek várky jsme smíchali se slámou na cob a tím jsme přichytili nově vzniklý tunel k peci. Z cobu jsme tvarovali hady, které jsme se snažili pokládat tak, aby dlouhá vlákna slámy vázala tunel k peci. Ze stejného materiálu jsme vysochali komín nad tunelem. Doprostřed komína jsme dali papírový tubus, který sloužil jako dočasná forma. Tubus jsme oplétali hady dokola. Tubusem jsme čas od času otočili, aby se k němu hlína nepřichytila.
Sestavení oblouku z cihel.

Detail stavby oblouku.
Celý vnější povrch pece jsme pokryli dvěma vrstvami heavy slip, která má lepší izolační vlastnosti než cob. Na heavy slip jsme spotřebovali asi 4 kolečka hlíny. Opět jsme tvarovali hady, které jsme postupně pokládali po obvodu pece. Položili jsme dvě vrstvy o celkové tloušťce 10 cm.
První izolační vrstva je téměř hotova, zbývá pouze malá plocha na vrcholu pece.

Vnitřní stěna pece mezitím vyschla natolik, abychom mohli odstranit vnitřní pískovou formu. Písek jsme z pece bez větších problémů vybrali rukou, díky novinám se písek krásně oddělil od stěny pece. Tím jsme se stavbou pece prozatím skončili. Nyní musí pec vyschnout, než se v ní začne péct.
Odstranění pískové formy z vnitřku pece.

Další budoucí práce na peci (kromě pečení):

 • Plánujeme pec vymodelovat do podoby sloní hlavy. Komín bude chobot, dveře do pece bude představovat tlama, přidáme uši, oči a kly. Komín nejspíš přemodelujeme tak, aby byl správně zahnutý jako sloní chobot.
 • Vnější povrch pece pokryjeme vápennou omítkou, takže z pece nebude koukat sláma a povrch bude pěkně zakončený.
 • Nad pecí postavíme stříšku, která ji bude chránit před deštěm. Plánujeme postavit reciproční střechu.